Cơ cấu tổ chức Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông

Ngày đăng: 07/03/2018

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông


Cơ cấu tổ chức Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông


Cơ cấu nhân sự Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông

STT

Họ và tên

Chức danh

1

TS. Đinh Xuân Lý

Trưởng phòng

2

CN. Đinh Thị Hải Yến

Phó Trưởng phòng

3

CN. Ngô Văn Hoàng

Phó Trưởng phòng

4

CN. Trần Thị Phương Thảo

Trợ lý

5

CN. Lê Nguyễn Hoài Nam

Nhân viên

6

CN. Ngô Nguyễn Quỳnh Ngân

Nhân viên

4

CN. Bùi Thị Bích Tiềng

Nhân viên